Διεύθυνση

             13ο Γυμνάσιο Αθηνών

Διευθύντρια : κ.Καραγιάννη Κωνσταντίνα

 

Υποδιευθύντρια Α΄: κ.Κουνάβα Ελένη

 

ΥποδιευθύντριαÂ Β΄: κ.Ζαφειροπούλου Αγγελική